Disclaimer
Het is een goed gebruik dat bij overname van gegevens de bron wordt vermeld of een link wordt opgenomen naar de Genealogische Databank.

Het zal duidelijk zijn dat het voordeel hiervan een gemakkelijker toegang is tot aanvullende gegevens voor uw onderzoek.
Het gebruik van deze gegevens is geheel voor eigen risico en kan nooit leiden tot enige claim in welke vorm dan ook.
De onderstaande tekst staat ter uwer informatie op elk scherm onder aan de pagina vermeld.
 

2005-2018 Gomsoft
Alle rechten voorbehouden. Alle gegevens zijn eigendom van de samensteller en is voor een ieder vrij toegankelijk, mits bij overname de bron of een link naar de Genealogische Databank wordt vermeld (zie ook Disclaimer).

Rob Gomes
Brazil

Sluit dit venster